• UWAGA !!!

     

    Nabór do przeszkoli 2020/2021

    Rodzic może sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola po zalogowaniu na swoje konto w systemie Nabór  https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/, za pomocą którego składał wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

     

    Listy zakwalifikowanych są dostępne również na stronie internetowej jednostki (Dz.U. 2020 poz. 530) w zakładce na dole strony dokumenty do pobrania.

     

    Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do Potwierdzenie woli przyjęcia.


    Potwierdzenie woli przyjęcia może odbywać się na dwa sposoby:

    1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie Nabór https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/ (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.


    2. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia za pomocą poczty elektronicznej wysyłając maila na adres p10.misuszatek@gmail.com lub w formie papierowej (możliwość złożenia w przedszkolu w godzinach 9.00-12.00).

    W wiadomości przesyłanej za pomocą poczty elektronicznej w temacie prosimy wpisać: potwierdzenie woli, w treści maila musi być wpisane imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy potwierdzenie woli.
    Przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty.

     

     

    Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

     

    Od 10.02 do 21.02.2020 przyjmujemy zgłoszenia o kontynuację edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2020 -2021.

    Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola zobowiązani są w w/w terminie złożyć taką deklarację. Deklarację należy pobrać i złożyć w grupie.

     

    Od 10.02 do 17.03.2020 przyjmujemy zgłoszenia dzieci 6 letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

     

     

    Zgłoszenia dzieci 6-letnich odbywają się w formie tradycyjnej - papierowej (należy pobrać druk i wypełniony złożyć w przedszkolu)

     

    Od 02.03 do 13.03.2020 rozpoczynamy elektroniczną rekrutację dla dzieci urodzonych w roku  2015, 2016, 2017.

     

    Składając dokumenty w przedszkolu - prosimy o okazanie aktu urodzenia dziecka oraz dowodu osobistego.

    W przypadku rodzin wielodzietnych - prosimy o okazanie karty dużej rodziny.

     

    link do strony elektronicznej rekrutacji  będzie aktywny od 1.03.2019

     

     

     

    Zgodnie z art.31 ust.1 oraz art.131 ust 1 i  ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo ośwaitowe (Dz. U. z 2017 poz.59) w rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w 2017, 2016, 2015 roku  oraz zamieszkałe na terenie gminy Wołomin.

    Wnioski dzieci młodszych (urodzonych w 2018 roku) oraz zamieszkałych poza gminą  - nie będą rozpatrywane.

     

    Zarządzenia do rekrutacji dostępne są na stronie http://www.zeasip.wolomin.pl/

     

    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i przechowywania danych osobowych w zakładce RODO na stornie przedszkola.

     

    Dokumenty do pobrania:

    potwierdzenie-woli_(1).do

    jak-postepowac-w-procesie-rekrutacji_(1).doc

    zgloszenie-6latek_Mis.doc

    deklaracja-kontynuacja_(1).pdf

    Lista_dzieci_zakwalifikowanych_do_Przedszkola_nr_10.odt