• Droga uzyskiwania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

     

    Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Nasz przedszkolny pedagog specjalny-Pani Paulina- przygotowała informację nt. tego komu taka forma pomocy przysługuje, oraz jak i gdzie można ją uzyskać