• W pracy z dziećmi w przedszkolu stosuje się różnorodne metody i formy pracy dostosowane do ich możliwości rozwojowych i indywidualnych potrzeb. Stosuje się je, aby rozwój dziecka przebiegał prawidłowo, harmonijnie i wielostronnie.

    Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.

    Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

    • indywidualna
    • zespołowa
    • zbiorowa (praca z całą grupą)

    Natomiast podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominującą w wychowaniu przedszkolnym.

    Nauczyciele w naszej placówce w planowaniu pracy dydaktycznej wykorzystują szereg różnorodnych metod   m.in. takie jak:

    • „Klucz do uczenia się…” Lwa Wygotskiego,
    • „Dziecięca matematyka” – Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
    • Program Terapii Ręki (PTR) – funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki ręki,
    • program komputerowy „KidSmart- z przedszkola w cyfrowy świat”,
    • „Gimnastyka twórcza” Kniessów, Tulima, Orffa i Labama,
    • „Ruch rozwijający” Weroniki Sherborne,
    • „Kinezjologii edukacyjnej” P. Dennisona,
    • pedagogika zabawy „Klanza” oraz
    • elementy metody Marii Montessori.
    •  elementy metody Ireny Majchrzak – Wprowadzanie dziecka w świat pisma,
    •  elementy metody Naturalnej Nauki Języka, –
    • elementy “Terapii bajką”,
    •  techniki relaksacyjne
    • metody twórczego myślenia,
    • elementy metody “Dobrego startu” M. Bogdanowicz,
    • elementy dramy,
    • elementy muzykoterapii,
    • techniki oddechowe.