•  Podstawowe zasady odpłatności:

    1) w godz. 8.00-13.00 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego i za te godziny nie pobiera się odpłatności,
    2) za pobyt dzieci, poza czasem realizacji podstawy programowej, pobierana jest odpłatność w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową pobytu dziecka w przedszkolu,
    3) dzienna stawka żywieniowa wynosi 13,00 zł (3,00 zł – I i II śniadanie, 8,00 zł – obiad, 2,00 zł – podwieczorek).
    W przedszkolu działa Rada Rodziców, która gromadzi środki finansowe, przeznaczone na wspieranie działalności statutowej przedszkola (organizacja koncertów, teatrzyków, imprez, wycieczek, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, papierniczych, artykułów wyposażenia itp.).

    Nr-y kont do wpłat:

    •  
    • za wyżywienie: 72 1240 6074 1111 0010 3689 7714
    • za opłatę opiekuńczą: 71 1240 6074 1111 0010 7174 3333

    ODPŁATNOŚĆ W PRZEDSZKOLU
    Odpłatności za przedszkole dokonujemy
    do 10 dnia każdego miesiąca.
    Dziękujemy za terminowe wpłaty.