• Rekrutacja 2021/2022

     • Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

       

      Od 8.02 do 12.02.2021 przyjmujemy zgłoszenia o kontynuację edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2021 -2022.

      Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola zobowiązani są w w/w terminie złożyć taką deklarację. Deklarację należy pobrać i złożyć w grupie. Pliki do pobrania - na końcu artykułu.

       

      Od 18.02.2021  przyjmujemy zgłoszenia dzieci 6 letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

       

      Treść zarządzenia Burmistrza w sprawie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021-2022 wraz z obwodami szkół.

       

      Zgłoszenia dzieci 6-letnich urodzonych w roku 2015 odbywają się w formie tradycyjnej - papierowej (należy pobrać druk i wypełniony złożyć w przedszkolu). Pliki do pobrania - na końcu artykułu.

       

      Od 01.03 do 12.03.2021 rozpoczynamy elektroniczną rekrutację dla dzieci urodzonych w roku  2016, 2017 i 2018.

       

       link do elektronicznej rekrutacji kliknij tu

       

      Składając dokumenty w przedszkolu - prosimy o okazanie aktu urodzenia dziecka oraz dowodu osobistego.

      W przypadku rodzin wielodzietnych - prosimy o okazanie karty dużej rodziny.

       

      link do strony elektronicznej rekrutacji  będzie aktywny od 1.03.2021

       

      W plikach do pobrania - instrukcja postępowania w procesie elektronicznej rekrutacji.

       

      Zarządzenie Burmistrza: treść zarządzenia wraz z harmonogramem

       

       

      Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII-1/2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia -  plik pdf

       

      Zgodnie z art.31 ust.1 oraz art.131 ust 1 i  ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59) w rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w 2018, 2017 i 2016 roku  oraz zamieszkałe na terenie gminy Wołomin.

      Wnioski dzieci młodszych (urodzonych w 2019 roku) oraz zamieszkałych poza gminą  - nie będą rozpatrywane.

       

       

      Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i przechowywania danych odobowych - plik do pobrania poniżej

       

      Rodzic może sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola po zalogowaniu na swoje konto w systemie Nabór 

       

      https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/, za pomocą którego składał wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

       

       

      Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do Potwierdzenie woli przyjęcia.

       

      Potwierdzenie woli przyjęcia może odbywać się na dwa sposoby:

       

      1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie Nabór https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/ (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

       

      2. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia za pomocą poczty elektronicznej wysyłając maila na adres: 

      • p10.misuszatek@gmail.com

        lub w formie papierowej (możliwość złożenia w przedszkolu w godzinach 9.00-12.00).

       

       

      W wiadomości przesyłanej za pomocą poczty elektronicznej w temacie prosimy wpisać: potwierdzenie woli, w treści maila musi być wpisane imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy potwierdzenie woli. Przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty.

       

       

      Strona NABÓR będzie aktywna od 1.03.2021.

      Aktualne dokumenty na rok szkolny 2021-2022 będą dostępne do pobrania przed rozpoczęciem rekrutacji.