• Profilaktyka jodowa - ważne informacje !

     • Lista punktów wydawania tabletek z jodkiem
      potasu na terenie gminy Wołomin
      Do punktów należy udać się dopiero po opublikowaniu komunikatu w mediach. Rząd może
      wykorzystać różnego rodzaju kanały, aby jak najszybciej dotrzeć do mieszkańców z
      informacją o wystąpieniu zagrożenia (np. poprzez wysłanie powiadomienia SMS).
      I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego
      ul. Sasina 33, 05-200 Wołomin
      Zespół Szkół nr 3
      III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła
      II
      ul. Kazimierza Wielkiego 1, 05-200 Wołomin
      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza
      al. Armii Krajowej 81, 05-200 Wołomin
      Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
      ul. Piłsudskiego 53, 05-200 Wołomin
      Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP
      ul. 1 Maja 33, 05-200 Wołomin
      Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków
      ul. Lipińska 16, 05-200 Wołomin
      Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi
      ul. Poprzeczna 6, 05-200 Wołomin
      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach
      Przedszkole im. Pszczółki Mai i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach
      ul. Szosa Jadowska 37, 05-200 Duczki
      Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
      ul. Szkolna 1, 05-200 Zagościniec
      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiźnie
      Przedszkole im. Małych Odkrywców i Szkoła Podstawowa
      ul. Kasprzykiewicza 153, 05-200 Leśniakowizna
      oraz
      Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie
      ul. Prądzyńskiego 11, 05-200 Wołomin
      Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie
      ul. Wileńska 74, 05-200 Wołomin
      Więcej informacji na temat rządowej akcji oraz ulotki preparatów i sposob dawkowania można
      znaleźć na stronie: https://wolomin.org/jodek-potasuv