• „Mój przyjaciel Miś" – przedszkolny konkurs  plastyczny z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

     •  

       

      „Mój przyjaciel Miś" – przedszkolny konkurs  plastyczny z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

       

      Pluszowy Miś od ponad stu lat jest najwierniejszym przyjacielem dzieci na całym świecie. Towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu dzieląc z nimi chwile radości, bywa również powiernikiem smutków i lęków. Miś stał się również jednym z ulubionych bohaterów literatury dziecięcej i na stałe zagościł w świecie bajek.

       

      Cele konkursu:

      • przybliżenie najmłodszym historii powstania pluszowego misia,

      • inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych dzieci poprzez przedstawienie sylwetek misiów jako bohaterów literackich,

      • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,

      • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,

      • rozwijanie wrażliwości estetycznej,

      • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.

       

      Prace można wykonać techniką dowolną, na bloku technicznym w formacie A-4.

      Przy ocenie prac najwyżej punktowane będą: samodzielność wykonania, pomysłowość, stopień trudności techniki, staranność wykonania.

      Podpisaną pracę należy złożyć do 22.11.2022  roku do wychowawców grup.
       

                                                               Czekamy na Wasze prace!

       

      Regulamin  konkursu plastycznego „Mój Przyjaciel Miś”

       

      Regulamin konkursu dostępny jest u wychowawców grup oraz  na stronie internetowej przedszkola.

      Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie.

      Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie.

      Prace powinny być wykonane w formacie A-4, kartka z bloku technicznego.

      Technika wykonania prac jest dowolna np. malarstwo, grafika, rysunek, wyklejanka, lub inne techniki na płaskim podłożu umożliwiającym prezentację prac na wystawie.

      Każda praca musi być opisana metryczką - z przodu - imię i nazwisko dziecka, grupa.

      Prace wykonane i opisane zgodnie z regulaminem należy składać do 22.11.2022 roku do wychowawców grup.

      Jeden uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Nie przyjmujemy prac wykonanych zbiorowo.

      Prace konkursowe oceni Komisja powołana przez organizatora konkursu.

      Zostaną przyznane nagrody:  I, II, III miejsce.

      Każda osoba biorąca udział w konkursie otrzyma słodki upominek.

      Wyniki konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się 25 listopada podczas uroczystego apelu.

      Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących wyników Konkursu na Facebooku Przedszkola.