• Szczepienia!

     • Kuratorium Oświaty                                                                                         Warszawa, dn. 04 maja 2023 r.          

      w Warszawie 

      Al. Jerozolimskie 32, 

      00-024 Warszawa

       

       

       

      Szanowni Państwo,

       

      Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że zgodnie z Rekomendacjami Wojewody Mazowieckiego z posiedzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 23 marca 2023 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie została ujęta   w punkcie nr 6, jako instytucja odpowiedzialna, za przeprowadzenie akcji informacyjnej i popularyzującej wykonanie szczepień profilaktycznych w szczególności skierowanej do dzieci w wieku szkolnym, w tym dzieci uchodźców z Ukrainy.

      W związku z powyższym udostępniam poniżej link do materiałów na temat szczepień ochronnych. Aby obejrzeć materiały lub zapisać je na dysku swojego komputera konieczne jest wprowadzanie poniższego hasła: ko@AJ2832 http://kuratorium.waw.pl/szczepienia-zalaczniki

      Zwracam się z prośbą o upowszechnienie powyższych informacji wśród rodziców i nauczycieli.

       

        Z poważaniem

      MAZOWIECKI

      WICEKURATOR OŚWIATY

      /-/

      Dorota Skrzypek